Kontakt ~ Studio Zduny
18
page-template-default,page,page-id-18,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-7.3,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Kontakt

Koordynator projektu

www.studiozduny.pl

Maciej Mizera

t: 697 274 212
e: maciej.mizera@studiozduny.pl

Organizator Studia ZDUNY

kodkrowaStowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa działa od 2007 roku na terenie całego kraju. W trakcie swojej działalnosci zorganizowało wiele imprez o charakterze kulturalno-artystycznym: koncerty, spektakle teatralne, performensy, filmy, wystawy fotograczne, warsztaty artystyczne.

Stowarzyszenie integruje osoby z różnych środowisk, wspiera młodziez z mniejszymi szansami, propaguje multimedia jako narzedzia kreatywnego rozwoju, promuje twórczy dorobek polskich artystów oraz uczestnictwo w kulturze i wychowaniu przez sztukę jako element rozwoju społecznego i obywatelskiego.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
Kod_Krowa

ul. Parkowa 42/9

51-616 Wrocław

www.kodkrowa.org

e: kodkrowa@gmail.com

t: +48 883 997 939

IBAN: PL68105015201000002327644486

REGON: 300695702

NIP: 7792324206

KRS: 0000288567

Artyści Studio ZDUNY